ยุคปัจจุบัน

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน หรือ นวนิยายไทยที่ไม่มีวันนี้ แต่คงไม่เกิดขึ้นในยุค 80 หรือ 90 เพราะเรื่องราวและภาษาไม่ต่างจากปัจจุบันมากนัก การอ่านนวนิยายไทยสมัยใหม่เป็นเรื่องง่ายเพราะคุณคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องภาษาและเรื่องราว นอกจากนี้ นวนิยายสมัยใหม่ยังสะท้อนเรื่องราวทางสังคมที่สำคัญที่คุณพบเจอในบางครั้ง