ย้อนยุค

นวนิยายไทยสมัยใหม่เป็นเรื่องราวในอดีต ส่วนใหญ่อิงจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตามประวัติศาสตร์ไทยมักมีเรื่องราวของสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 8 หรือตำนาน ความเชื่อ และวัฒนธรรมไทยโบราณ นวนิยายไทยสมัยใหม่ไม่ได้อิงจากเรื่องราวไทยเพียงอย่างเดียว นักเขียนชาวไทยหลายคนสามารถศึกษาและเขียนนวนิยายจากยุคต่างๆ ได้ จุดเน้นของนวนิยายไทยคือภาษาเขียนแตกต่างจากภาษาที่เราใช้ในปัจจุบัน ดังนั้นในการเลือกอ่านนิยายประเภทนี้ควรมีความรู้ภาษาที่ใช้ในอดีตเป็นอย่างดี อีกทั้งยังรวมเรื่องราวที่อิงจากความคิดและความคิดของคนในสมัยนั้นด้วย คุณจึงสามารถเข้าใจเรื่องราวและอ่านได้อย่างคล่องตัว